1 2 3 4 5
Menu
VXspeed HQ - Najszybsza z wielkich

VXspeed HQ zmienia dotychczasowe standardy przyjęte dla maszyn wielkogabarytowych. To pierwsza przecinarka w Europie, łącząca duże gabaryty z niespotykanymi dla tej klasy urządzeń prędkościami. To kolejny produkt marki STIGAL, który dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji daje klientowi znacznie więcej: nawet 2-krotnie szybsze prędkości przejazdowe oraz do 50% większą wydajność. Maszyna umożliwia zamontowanie kilku portali, a także wielu suportów narzędziowych. VXspeed HQ posiada stalowy, osłonięty ceownikiem hutniczym, bezsmarowy układ jezdny.
WDROŻONE TECHNOLOGIE

Wykorzystując najnowsze techniki projektowania 3D tworzymy nowe, coraz lepsze rozwiązania techniczne, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa, wydajności, wygody i niezawodności pracy. Opisane poniżej rozwiązania zostały wdrożone do produkcji jako standardowe wyposażenie maszyn serii DYNAMIC Speed HQ.

SUPORT PLAZMOWY HS+ [330 mm/s]
 • Suport o zwiększonej dynamice i prędkości ruchu góra/dół (oś Z - 330mm/s)
 • Zapewnia nawet trzykrotnie szybszą detekcję względem maszyn konwencjonalnych
 • Czas trwania detekcji (z podniesieniem i opuszczeniem palnika) na 1 przebicie to tylko 2 sekundy

NAPIĘCIOWY REGULATOR WYSOKOŚCI
 • Precyzyjna regulacja (+/- 0.1mm) odległości palnika plazmowego od blachy w trakcie cięcia
 • Większa dokładność oraz brak wad, które posiadają czujniki pojemnościowe i talerze rolkowe
 • Parametry regulatora automatycznie pobierane z Tabeli Automatycznego Doboru Parametrów Cięcia

TABELA AUTOMATYCZNEGO DOBORU PARAMETRÓW CIĘCIA
 • Funkcja układu sterowania automatycznie dobierająca parametry cięcia i parametry regulatora wysokości – na podstawie informacji o grubości i rodzaju materiału
 • Możliwość edycji i zapisywania nowych ustawień przez operatora

WUA - WERTYKALNY UKŁAD ANTYKOLIZYJNY
 • Minimalizacja ryzyka uszkodzeń mechanicznych palnika plazmowego oraz elementów suportu narzędziowego, do których może dojść podczas pionowej kolizji palnika z materiałem
 • Niezależnie od powodu kolizji, układ amortyzuje jej skutki (kolizja spowodowana nieuwagą operatora, zły dobór parametrów cięcia, zanik zasilania, czy uderzenie naprężonej termicznie blachy o palnik)

DPS - PODWÓJNY SYSTEM PRZEBIJANIA MATERIAŁU
 • Pełna kontrola procesu przebijania (kontrola wysokości zajarzania i przebicia, czasu i długości przebicia)
 • Ustawienie prawidłowej wysokości odpalania oraz ucieczka palnika na odpowiednią wysokość przebicia zabezpiecza przed zniszczeniem i wydłuża żywotność części eksploatacyjnych
 • Dokładność regulacji +/- 0.1 mm

OSŁONA PRZED PROMIENIOWANIEM ŚWIETLNYM ŁUKU PLAZMOWEGO I ISKRAMI
 • Chroni operatora i osoby znajdujące się w pobliżu maszyny przed naświetleniem oczu w trakcie cięcia plazmowego oraz oparzeniem gorącymi odpryskami powstającymi w trakcie przebijania materiału
 • Osłona jest opuszczana i podnoszona przez operatora z pozycji układu sterowania
 • Umożliwia, przez większość czasu, pracę bez okularów ochronnych

ECTS - INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA SEKCJAMI ODCIĄGOWYMI
 • Gwarantuje lepszą skuteczność odciągania w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań z czujnikami zbliżeniowymi lub mechanicznymi, umożliwia automatyczne doczyszczanie sekcji odciągowych
 • Pozwala na dostosowanie parametrów pracy poszczególnych sekcji stołu odciągowego do ilości generowanych zanieczyszczeń, prędkości cięcia oraz zastosowanej technologii cięcia
 • Umożliwia ręczne załączanie dowolnych sekcji odciągowych

DDM - UKŁAD DYNAMICZNEJ DETEKCJI MATERIAŁU
 • Szybka, powtarzalna i precyzyjna detekcja powierzchni materiału (dla pełnego materiału, narożników i krawędzi blachy, niezależna od grubości i rodzaju blachy)
 • Większa dokładność oraz brak wad i niedogodności, które posiadają czujniki pojemnościowe
 • Dwa rodzaje detekcji materiału umożliwiające zastosowanie DDM również dla palników tlenowych

DYSK AUTOMATYCZNEGO ODZYSKIWANIA SYSTEMU
 • Zabezpiecza użytkownika na wypadek awarii systemu sterowania, mogącego powstać na skutek niespodziewanych przerw w zasilaniu lub innych zdarzeń losowych. Przywrócenie systemu następuje bez konieczności wzywania serwisu, wystarczy umieścić dysk USB w gnieździe i uruchomić sterownik

MODUŁOWA BUDOWA URZĄDZENIA
 • Większość zamontowanych układów elektronicznych i mechanicznych zaprojektowano z myślą o łatwym dostępie i możliwości samodzielnej obsługi technicznej urządzenia, bez potrzeby wzywania serwisu
 • Diody kontrolne oraz oprogramowanie umożliwiają telefoniczną diagnostykę usterek
 • Możliwość samodzielnej wymiany modułów redukuje czas i koszty ewentualnych serwisów
www.vxspeed.pl Copyright by STIGAL - dynamic, spawanie, harris, agregaty, cutting, plazmowe, cad download, cad free, maszyna cnc, cięcie metali, spawanie stali, cam/cad, cięcie blach, przecinarki plazmowe, lorch, spawanie mig/mag, wypalarka plazmowa, automatyzacja procesów, binzel, automatyzacja produkcji, wycinarki plazmowe, cebora, wrykrys, victor technologies, stigal, plazma cnc, palniki plazmowe, kjellberg, agregaty plazmowe, kaliburn, speed hq, vxstandard, multiweld, cięcie gazowe, autogen, cięcie tlenowe